marți, 24 decembrie 2013Sfanta sarbatoare a Nasterii Domnului  ne ofera placutul prilej de a adresa tuturor membrilor de sindicat si colaboratorilor nostri  cele mai sincere urari de sanatate, fericire si prosperitate!

Craciun Fericit!

Biroul Executiv al SIPR-5

miercuri, 27 noiembrie 2013

ARTICOL  NEWSLETTER   “Info Altfel”
TITLUL ARTICOLULUI:
Valente noi in utilizarea productiilor video si a platformelor educationale in curriculum si nu numai…
  De curand m-am intors cu experiente noi dintr-o mobilitate individuala de tip LLP – Comenius.

  Cursul pe care l-am parcurs la Berlin in perioada 20-25 octombrie 2013 s-a numit “Video Production and Web 2.0 - New media to support lifelong learning”
(Course Reference DE-2011-1145-003 SESSION ID: 38089)
  Obiectivele vizate au fost:
 -Sa informeze profesorii despre felul in care se pot aplica in procesul instructiv-educativ instrumentele video  ale platformei educationale web 2.0;
-Initiere in folosirea diferitelor tehnologii de inregistrare si editare a unui material video sau audio;
-Tehnologii web20 relevante si aplicabile in procesul educational ;
-Idei specifice despre cum productia video web 2.0 poate fi integrata in curriculum  sau alte medii educationale.
   Dupa ce aplicatia mea a fost acceptata de catre Agentia Nationala, am parcurs un curs online in care m-am familiarizat cu temele care vor fi studiate acolo.
  Am realizat niste materiale care reprezentau un feed back pentru parcurgerea acestui material  online. Tema a constat in  realizarea a doua materiale video despre proiectele educationale derulate la clasa mea si un film despre bucataria traditionala romaneasca ( “A BETTER COMUNICATION BETWEEN TEACHERS AND PUPILS THROUGH EDUCATIONAL PROJECTS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES”  si  “Romanian cuisine” by Nicoleta Bordei ).

   Ambele materiale erau lucrate in Movie maker, unul din programele care urmau sa fie parcurse mai in detaliu, la Berlin.
   Programul din Berlin:
  Introducerea  despre "Video production I" a cuprins aspecte practice in care am fost pusi in ipostaza de a filma, editata si  incarca fimele realizate pe Youtube.
  Tema a fost  video workshop - Proverbe - "Daca aceste ziduri ar vorbi..." am fimat si  uploadat  video materiale despre zidul din Berlin .  Scopul era sa  realizam  o poveste video cu zidul din zona de Est, utilizand  Moviemaker sau  iMovie .
  S-a pus accent pe  cunoasterea instrumentelor  web20  si relevanta lor pedagogica, crearea unui  WordPress blog, incarcarea fimelor video din ziua precedenta, initierea in utilizarea blogurilor si  a CMS platforma Joomla, social networks  ca  Facebook, Microblogging services ( Twitter).
   Am participat la 6 workshop-uri paralele: introducere in  video editare , video productii, social media, music clip production, animation,  stop motion, smartphone movies si  film clips.
  Punctul de interes pentru noi a fost  proiectul : "Secret Handover" - "Video production II",  ocazie in care am fost pe rand actori, regizori, scenografi, cameramani.
  A fost o aprofundare in video production. Obiectivele au fost folosirea  diverselor  tehnologii  de inregistrare , editare si o analiza detaliata asupra folosirii video camerei , filmarea unor cadre in locatia institutiei si apoi utilizarea diverselor efecte, titluri, tranzitii si sunete pentru realizarea finala a produsului. 
  Am realizat ca astfel de filmulete pot fi folosite la orice disciplina scolara , dar si in proiectele educationale.

  Am invatat despre  video portals ( YouTube and Vimeo, channel design, annotations, captions, online editor) , despre  video portals si despre motoarele de cautare  video.
  Am vizitat o  scoala din Berlin, am facut echipe mixte cu elevii de aici, realizand o poveste utilizand programul stop motion .
  Cel mai important aspect a fost cel legat de aplicarea abilitatilor dobandite aici atat la clasa pe care o conducem , cat si indrumarea colegilor pentru a beneficia la randul lor de experienta noastra.
 S-au lansat  idei despre  platformele networking si conexiunea acestora cu proiectele educationale  europene, dar am discutat impreuna cu ceilalti 12 participanti la curs din alte tari ale Europei  despre  posibilitatile  de  colaborare pe termen lung.
  Avand in vedere elementele prezentate consider ca acest training si-a atins toate obiectivele propuse si, de aceea cred ca prin diseminarile pe care le voi derula voi aduce elemente noi  colegilor profesori.
  Mentionez ca prin prezenta mea acolo, prin materialele si ideile propuse  am reusit sa creez o parere deosebita despre invatamantul romanesc, despre deschiderea de care dau dovada cadrele didactice din Romania , dar si despre abilitatile speciale pe care elevii , romanii in general, le au atunci cand este vorba despre domeniul TIC si nenumaratele sale aplicatii.
 Multumesc ANPCDEFP  pentru implicarea si sprijinul acordat!

BORDEI NICOLETA – prof. inv. primar – SCOALA GIMNAZIALA NR. 150, SECT. 5, BUCURESTI


miercuri, 30 octombrie 2013

FSLI- Actiuni de protest

  In perioada 28-30 octombrie 2013, membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ au  inceput seria de proteste în stradă prin pichetare la sediului Guvernului şi al Uniunii Social Liberale .

  De asemenea, pe 6 noiembrie 2013, aproximativ 10.000 de dascăli vor protesta în Piaţa Victoriei în intervalul 11.00-13.00, urmând ca între 13.00 şi 15.00 să se deplaseze spre sediul Parlamentului pe traseul: Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Palatul Parlamentului (Piaţa Constituţiei).

 Revendicările FSLI: 
 • Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educaţie, conform art.8 din Legea Educaţiei Naţionale şi creşterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învăţământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public; 
 • Modificarea Legii educaţiei naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent şi să conducă la creşterea calităţii actului de instrucţie şi educaţie, dar şi la creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor. Principalele modificări care se impun sunt:    
 - Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I;      
- Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale;      - Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic;      
-   Reintroducerea sporului de doctorat;       
- Posibilitatea pensionării anticipate, cu cel puţin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;    
- Acordarea gradaţiei de merit şi pentru personalul didactic auxiliar;      
-  Introducerea posibilităţii dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanţare de la bugetul de stat;  
• Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanţi să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcţiei didactice şi cel minim să fie de 2:1. Aceasta este singura soluţie pentru ca meseria de dascăl să devină motivantă şi tinerii performanţi să fie atraşi către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariaţi, le permit un trai sub limita de subzistenţă;  
• Depolitizarea învăţământului în sensul că, în dobândirea funcţiei de director al unităţii de învăţământ, rolul determinant să revină colectivului unităţii şi nu factorilor politici;  
• Regândirea  programelor şcolare şi a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă şi nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoştinţele dobândite, pentru a face faţă cerinţelor în schimbare şi competiţiei de pe piaţa forţei de muncă.


vineri, 20 septembrie 2013

SOLICITĂRILE MEMBRILOR DE SINDICAT AFILIAŢI LA FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@fsli.ro
SOLICITĂRILE
MEMBRILOR DE SINDICAT AFILIAŢI LA FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Acum, la început de an şcolar 2013-2014, membrii de sindicat afiliaţi la F.S.L.I., solicită Guvernului României şi Ministerului Educaţiei Naţionale, următoarele :
• Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educaţie, conform art.8din Legea Educaţiei Naţionale şi creşterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învăţământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public;
Termen: data aboptării, de către Guvernul României, aproiectului Legii Bugetului de stat pentru anul 2014
• Modificarea Legii educaţiei naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent şi să conducă la creşterea calităţii actului de instrucţie şi educaţie, dar şi la creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor.Principalele modificări care se impun sunt:
-Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I;
– Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facăde la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale;
– Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic;
- Reintroducerea sporului de doctorat;
- Posibilitatea pensionării anticipate,cu cel puţin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
– Acordarea gradaţiei de merit şi pentru personalul didactic auxiliar;
-Introducerea posibilităţii dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanţare de la bugetul de stat;
Termen: 30 Noiembrie 2013
• Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanţi să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariulde bază maximal funcţiei didactice şi cel minim să fie de 2:1.Aceasta este singura soluţie pentru cameseria de dascăl să devină motivantă şi tinerii performanţi să fie atraşi către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariaţi, le permit un trai sub limita de subzistenţă;
Termen:înainte de adoptarea Legii Bugetului de stat pentru anul 2014
• Depolitizarea învăţământului în sensul că, în dobândirea funcţiei de director alunităţii de învăţământ,rolul determinant să revină colectivului unităţii şi nu factorilor politici;
Termen:30 Aprilie 2014
• Regândirea programelor şcolare şi a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă şi nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoştinţele dobândite, pentru a face faţă cerinţelor în schimbare şi competiţiei de pe piaţa forţei de muncă;
Termen: 31 August 2014.
În situaţia în care Guvernul nu îşi va manifesta expres intenţiade a soluţiona aceste probleme majore care afectează sistemul de învăţământ preuniversitar şi salariaţii acestuia, vom demara procedurile necesare pentru declanşarea acţiunilor de protest.