joi, 19 iulie 2012

OMECTS nr. 4613 din 28 iunie 2012


Ordinul nr. 4613 din 28 iunie 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011

   In baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, emite prezentul ordin.

   Art. I. -   Anexa nr. 1 la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 si 824 bis din 22 noiembrie 2011, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. -  Directia generala management, resurse umane si retea scolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. -  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

   Bucuresti, 28 iunie 2012.
   Nr. 4.613.
   ANEXA
  (Anexa nr. 1 la metodologie)

   GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITATILOR DE EVALUARE

   
TERMENE
ACTIVITATI

      15 iunie-15 august
Depunerea fisei de autoevaluare/evaluare si a raportului justificativ la secretariatul unitatii


       3-10 septembrie
Validarea de catre consiliul profesoral a fiselor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic si didactic auxiliar

Evaluarea in comisii/compartimente

Evaluarea in consiliul de administratie

Comunicarea, prin secretariatul unitatii de invatamant, a hotararii consiliului de administratie catre toate cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finala

     
      Pana la data de
      15 septembrie
Depunerea contestatiilor

Solutionarea contestatiilor si comunicarea in scris a rezultatelor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu