vineri, 30 noiembrie 2012

Proiectul Educational "Micul Romanas"Într-o lume aflată în permanentă schimbare, într-un ritm alert de viaţă citadină, copiii, vlăstarii unei noi generaţii ce va da piept cu o societate în proces de vindecare socială, dar şi de alienare faţă de tot ce înseamnă tradiţional, sunt izbiţi din toate părţile de interferenţe culturale, fiind astfel în pragul unei crize identitare  de neimaginat pentru un popor cu un izvor nesecat de tradiţii şi obiceiuri culturale. 
Din  păcate, un rol negativ în această criză identitară îl au şi mijloacele media care promovează din ce în ce mai mult cultura altor popoare decât pe cea tradiţională şi astfel, copiii din mediul urban, care  nu au luat contact cu tradiţia culturală românească atât datorită rupturii definitive cu mediul rural cât şi datorită desconsiderării originilor ţărăneşti, sunt singurii care au de suferit atât pe termen scurt (ratarea unor etape tradiţionale esenţiale pentru formarea caracterului tradiţional) cât şi pe termen lung (transformarea copiilor de astăzi în adulţii de mâine care vor fi fără origini, rupţi de tradiţii). Aşadar, prin necunoaşterea propriei tradiţii, copiii se vor orienta spre cea a altor popoare.
De ce Halloween şi nu Sfântul Andrei? De ce Sfântul Valentin şi nu Dragobetele? Aceste întrebări fără un răspuns clar fac parte dintr-o listă demoralizator de lungă, listă ce ar trebui contrabalansată în favoarea tradiţiei culturale româneşti.
Datorită vârstei precoce şi a caracterului încă neformat şi nealterat de influenţele externe, preşcolaritatea şi şcolaritatea mică sunt vârstele la care are loc dezvoltarea socio – culturală şi emoţională precum şi a dragostei de ţară şi de tot ceea ce înseamnă tradiţional. Copiii sunt atraşi cu precădere de jocurile de rol şi de tot ceea ce presupun acestea ( costume, măşti, ritual), jocul fiind la această vârstă o manieră de adaptare a realului la propriul eu, fără teama unor consecinţe sau repercursiuni. Este un mijloc gratuit de relaţionare şi socializare.
Un bun prilej pentru realizarea acestor obiective îl constituie proiectul educaţional Micul Românaşcare urmăreşte familiarizarea copiilor cu tradiţiile şi obiceiurile româneşti de peste an, cu creaţiile artistice poporane şi meşteşugurile tradiţionale prin intermediul concursurilor, festivalurilor, expoziţiilor şi, nu în ultimul rând al serbărilor.
 Grădiniţa de Copii cu Program Normal şi Prelungit nr. 34, sector 5, Bucureşti, în parteneriat cu Centrul Naţional pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al sectorului 5, Casa Corpului Didactic Bucureşti precum şi cu alte instituţii partenere , Biserica Sfântul Ierarh Nicolae  parohia Mihai Vodă şi Şcoala Gimnaziala nr. 2, sector 5, Bucureşti, îşi propune demararea Proiectului Educational Municipal, Micul Românaş, cu un caracter regional, implicând grădiniţele Municipiul Bucureşti şi localităţile limitrofe, în vederea promovării culturii tradiţionale româneşti, vizând atât  dezvoltarea socio – culturală armonioasă cât şi stimularea germinală a sentimentelor patriotice la nivelul preşcolarităţii şi al şcolarităţii mici, stadiul de dezvoltare psihică preoperaţională şi cel al operaţiilor concrete putând fi cu uşurinţă stimulat prin acţiuni cu un grad ridicat de concreteţe ce au la bază informaţii nealterate, furnizate de specialişti în domeniul etnologiei şi folclorului tradiţional românesc.
Coordonatori proiect,
Prof. Patras Tatiana
Prof. Oprea Marinela
Prof. Cilea Daniela

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu