marți, 30 aprilie 2013

Un nou plan-cadru pentru clasa pregătitoare şi clasa I în anul şcolar 2013- 2014

Mai multe ore la clasa I, o disciplină nouă şi eliminarea posibilităţii de a opta pentru trunchi comun sau extindere.
Noul plan-cadru ce va intra în vigoare încă din toamnă conţine schimbări importante.
Cadrele didactice nu vor mai avea posibilitatea să opteze pentru trunchi comun sau extindere în studiul unei discipline, astfel că numărul orelor alocate acestora va fi fix:
- 5 ore pentru Comunicare în limba română la clasa pregătitoare şi 7 la clasa I;
- 4 ore pentru Matematică şi explorarea mediului, atât la clasa pregătitoare, cât şi la clasa I.
De asemenea, se introduce în trunchiul comun o disciplină nouă - Limba modernă - care se va studia o ora pe săptămână şi la clasa pregătitoare, şi la clasa I.
Clasa pregătitoare
Numărul minim de ore a scăzut de la 21 la 19. A fost eliminată disciplina Educaţie pentru societate, dar a crescut numărul orelor alocate disciplinelor Muzică şi mişcare şi Dezvoltare personală, la 2 ore pe săptămână.
Clasa I
Numărul minim de ore a crescut de la 18 la 20, prin introducerea studiului unei limbi moderne şi creşterea numărului de ore la disciplina Muzică şi mişcare.
Clasele a II-a, a III-a şi a IV-a vor învăţa după planurile-cadru în vigoare în anul şcolar 2012-2013.
Mai multe detalii in Ordinul M.E.N. nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu