luni, 12 septembrie 2011

Incadrarea profesorilor de invatamant prescolar si primar conf. art. 248 alin. (4) din Legea 1/2011


Incepand cu data  de 1 septembrie 2011, intra in vigoare art. 14 din anexa 1 a O.M.E.C.T.S. 3753/2011 “Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplica, incepand cu data de 1 septembrie 2011, absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar.”

 
Art. 248 din L1/2011 “(4) Absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar, care, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenta, li se considera indeplinita conditia pentru ocuparea functiilor didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar.”

Potrivit art. 1 al aceluiasi ordin, până la elaborarea metodologiilor de aplicare a Legii nr. 1/2011 se aplică dispozițiile aflate în vigoare la începutul si pe parcursul anului scolar 2010-2011.
Asteptăm cu interes aparitia metodologiilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu