marți, 27 septembrie 2011

Pensionarea personalului didactic.


     Incepand cu data de 4 februarie 2011, data intrarii in vigoare a Legii 1/2011 – Legea Educatiei Nationale, pensionarea personalului didactic din învăţământ a suferit urmatoarele modificari ( comparative cu Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic):
-       personalul didactic nu se mai poate pensiona la cerere cu trei ani mai devreme de împlinirea vârstei standard de pensionare,
-         nu mai poate cumula pensia cu norma didactică, ci numai cu plata cu ora
-         nu poate să-şi continue activitatea didactică la catedră peste vârsta standard timp de trei ani pentru cei care au grad didactic I sau titlul ştiinţific de doctor şi dovedesc competenţe profesionale deosebite.
 
   În noua lege, pensionarea este reglementată de art. 284 alin 1, 2, 3, 4 şi 5.
Art. 284/legea 1/2011
 (1) Personalul didactic beneficiază de pensie în condiţiile prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii.

(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul de stat se pensionează la data împlinirii vârstei legale de pensionare. După data împlinirii vârstei legale de pensionare, se interzice îndeplinirea oricărei funcţii de conducere, de îndrumare sau de control.

(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv a inspectoratului şcolar.

(4) Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare.

(5) Personalul didactic pensionat din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală şi de acces la casele de odihnă şi la bazele de tratament ale cadrelor didactice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu