marți, 28 mai 2013

O nouă echipă de conducere, o nouă pagină de istoriePrimul sindicat al salariaţilor din învăţământul sectorului 5, înfiinţat după revoluţie, şi-a ales sâmbătă 25 mai 2013 cea de a şaptea echipă de conducere.
În prezenţa unor invitaţi de seamă precum: senatorul PSD - Liviu Marian Pop, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Inspectoratului Şcolar al Sectorului 5, Primariei Sectorului 5, Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, sindicatelor partenere din celelalte sectoare, manageri ai unităţilor şcolare dar şi a delegaţilor cu drept de vot la conferinţa de alegeri, SIPR-5 a mai scris o pagină din propria istorie.
Raportul de activitate al mandatului încheiat (2008-2012) a fost prezentat  de către dl. profesor Teodor Axioti - preşedinte de onoare fondator al SIPR-5, de a cărui dăruire, pricepere şi tenacitate se bucură sindicatul nostru încă de la înfiinţare (ian.1990) şi căruia i se datorează în foarte mare măsură toate realizările SIPR-5, dar şi loialitatea şi unitatea marii majorităţi a membrilor de sindicat afiliaţi. Aceste merite i-au fost  recunoscute şi de către FSLI, care prin preşedintele Simion Hancescu i-a acordat o plachetă inscripţionată cu următoarul mesaj: “prin activitatea sindicală desfaşurată, aţi reuşit să scrieţi o pagină din istoria FSLI”.

Trebuie menţionat însă şi numele unor lideri sau membri ai Biroului Executiv care odată cu acest mandat şi-au încheiat activitatea: Babarada Ioana, Ciobanu Elena, Chitaigoroschi Carmen, Costache Elena şi Crăciunescu Ion, care prin munca lor au adus prestanţă SIPR-5 şi au sporit încrederea în această organizaţie.
Au fost prezentate realizările SIPR-5 şi activităţile  desfăşurate în această perioadă, care datorită crizei economice şi a lipsei dialogului social practicat de guvernele PDL-iste a fost foarte bogată în acţiuni de protest şi în  declanşarea a  nenumărate procese pentru recunoaşterea în instanţă a drepturilor membrilor de sindicat.


Alte realizări ale SIPR-5:
-               distribuirea a 4522 bilete de odihnă, obţinute în urma încheierii unor contracte la preţuri avantajoase şi cu plata în rate;
-                          organizarea unor cursuri de perfecţionare din fonduri proprii, din sponsorizări sau cu plata parţială a membrilor de sindicat. Au fost organizate cursuri de: management educaţional, comunicare şi negociere, management financiar, asigurarea internă a calităţii, formator, mentor, inspector resurse umane, metodist, manager de proiect, calificare în funcţia de spălătoreasă, la care au participat  567  de membri.
-                     distribuirea unor publicaţii, broşuri sau materiale legislative pentru informarea conducerii unităţilor şcolare,  a liderilor de sindicat şi a membrilor de sindicat: ”Ghidul Scolii”, Ghidul profesorului debutant”, revista Catedra şi broşurile INFO-LEX publicate de FSLI, Legea Educatiei Naţionale, Legea Dialogului Social, Codul Muncii, Ghid de management financiar, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar precum şi abonament lunar la revista “Tribuna Invăţământului”, pentru toate unităţile şcolare în care SIPR-5 are  grupe sindicale;
-                          reprezentarea membrilor de sindicat în consiliile de administraţie, în comisiile paritare, în comisiile de lucru sau în sedinţele cu directorii;
-             acordarea de ajutoare sociale membrilor de sindicat aflaţi în suferinţă din cauza unor boli grave sau pentru pierderea unui membru al familiei, în cuantum de 72.500 lei;
-      CAR- ul SIPR-5 a funcţionat cu unele perturbări datorate restanţierilor însă  a venit în sprijinul a peste 1000 de membri de sindicat, care aflaţi într-un  impas financiar au gasit astfel rezolvarea;
-                          în ultimii 5 ani, SIPR-5 a  acordat membrilor săi cadouri de Paşte şi de Crăciun în valoare de 446.313,1 lei.
Comisia de cenzori a SIPR-5 a prezentat activitatea financiară a sindicatului precizând faptul că în fiecare an se depun la Administratia Finanţelor Publice documentele financiare solicitate, acestea fiind publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe.

Au fost înregistrate şi insuccese datorate în mare măsură lipsei dialogului social, dar şi faptului că o parte a membrilor  au aşteptari nerealiste de la sindicat.Deşi au trecut 23 de ani de la revoluţie, mentalitatea că rolul sindicatului este acela prevăzut de directivele KGB-iste din dec. 1947, de a da case, butelii şi cadouri cu produse deficitare la copiii angajaţilor, a revenit şi în rândul unor membri actuali, care din ce în ce mai des pun intrebarea “ce ne mai dă sindicatul ?”, în loc să se implice activ în viaţa organizaţiei sindicale şi să-şi aleagă liderii care consideră că îi reprezintă, să vegheze permanent la transparenţa activităţii sindicatului, să vină cu propuneri şi soluţii pentru a transforma sindicatul într-o organizaţie a timpurilor noastre, modernă, profesionistă, care să devină furnizor de formare profesională a membrilor, să le ofere servicii de consultanţă juridică, economică, socială, să le apere drepturile şi să devină o piedică în calea oricăror abuzuri.
O altă problemă, care a generat neplăceri, a fost fricţiunea permanentă cu alte sindicate, care considerând că şi-au reprezentat suficient proprii membri, se grăbesc să-i racoleze pe ai altora şi  astfel, singure sau sprijinite de diversi interpuşi, în loc să-si vadă de propria activitate, se grăbesc să  le sugereze membrilor noştri de sindicat că în altă parte vor fi reprezentaţi “mai repede si mai bine”.
Noua echipă a SIPR-5 este formată din: Axioti Teodor – preşedinte de onoare, fondator al SIPR-5, Ionescu Violeta - preşedinte, Petrov Ştefania - secretar general, Licu Ion vicepreşedinte departament învăţământ liceal, Dobrica Ion vicepreşedinte departament învăţământ primar şi gimnazial, Reaboi Claudia – vicepreşedinte  departament învăţământ preşcolar, Imbir Ana Irina –vicepreşedinte departament învăţământ special, Enache Gabriela- vicepreşedinte  departament personal  didactic auxiliar şi nedidactic şi  Duică Anca Mihaela - vicepreşedinte departament social şi cultural sportiv . Împreună ne-am asumat să continuăm pe drumul transparenţei încercând să realizăm toate obiectivele Statutului şi Strategiei adoptate în conferinţa de alegeri,
Suntem convinşi de faptul că mai avem multe lucruri de făcut şi că numai prin muncă, printr-o activitate  transparentă şi prin judecata dreaptă a membrilor de sindicat vom ajunge, cel puţin, în vecinătatea unor idei frumoase cum ar fi unitatea şi solidaritatea de breaslă.
Însă nimic din ceea ce ne-am propus nu vom putea duce la bun sfârşit fără  o bună colaborare internă şi externă şi fără  sprijinul direct al membrilor noştri, iar în măsura în care acesta va exista, nici un obstacol nu ne va mai sta în cale şi vom putea lupta cu fermitate şi curaj pentru a ne cuceri drepturile şi demnitatea.

Mult succes SIPR-5!

Ştefania Petrov,
Secretar general al SIPR-5

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu