vineri, 20 septembrie 2013

SOLICITĂRILE MEMBRILOR DE SINDICAT AFILIAŢI LA FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@fsli.ro
SOLICITĂRILE
MEMBRILOR DE SINDICAT AFILIAŢI LA FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Acum, la început de an şcolar 2013-2014, membrii de sindicat afiliaţi la F.S.L.I., solicită Guvernului României şi Ministerului Educaţiei Naţionale, următoarele :
• Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educaţie, conform art.8din Legea Educaţiei Naţionale şi creşterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învăţământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public;
Termen: data aboptării, de către Guvernul României, aproiectului Legii Bugetului de stat pentru anul 2014
• Modificarea Legii educaţiei naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent şi să conducă la creşterea calităţii actului de instrucţie şi educaţie, dar şi la creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor.Principalele modificări care se impun sunt:
-Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I;
– Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facăde la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale;
– Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic;
- Reintroducerea sporului de doctorat;
- Posibilitatea pensionării anticipate,cu cel puţin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
– Acordarea gradaţiei de merit şi pentru personalul didactic auxiliar;
-Introducerea posibilităţii dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanţare de la bugetul de stat;
Termen: 30 Noiembrie 2013
• Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanţi să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariulde bază maximal funcţiei didactice şi cel minim să fie de 2:1.Aceasta este singura soluţie pentru cameseria de dascăl să devină motivantă şi tinerii performanţi să fie atraşi către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariaţi, le permit un trai sub limita de subzistenţă;
Termen:înainte de adoptarea Legii Bugetului de stat pentru anul 2014
• Depolitizarea învăţământului în sensul că, în dobândirea funcţiei de director alunităţii de învăţământ,rolul determinant să revină colectivului unităţii şi nu factorilor politici;
Termen:30 Aprilie 2014
• Regândirea programelor şcolare şi a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă şi nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoştinţele dobândite, pentru a face faţă cerinţelor în schimbare şi competiţiei de pe piaţa forţei de muncă;
Termen: 31 August 2014.
În situaţia în care Guvernul nu îşi va manifesta expres intenţiade a soluţiona aceste probleme majore care afectează sistemul de învăţământ preuniversitar şi salariaţii acestuia, vom demara procedurile necesare pentru declanşarea acţiunilor de protest.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu