miercuri, 30 octombrie 2013

FSLI- Actiuni de protest

  In perioada 28-30 octombrie 2013, membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ au  inceput seria de proteste în stradă prin pichetare la sediului Guvernului şi al Uniunii Social Liberale .

  De asemenea, pe 6 noiembrie 2013, aproximativ 10.000 de dascăli vor protesta în Piaţa Victoriei în intervalul 11.00-13.00, urmând ca între 13.00 şi 15.00 să se deplaseze spre sediul Parlamentului pe traseul: Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Palatul Parlamentului (Piaţa Constituţiei).

 Revendicările FSLI: 
 • Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educaţie, conform art.8 din Legea Educaţiei Naţionale şi creşterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învăţământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public; 
 • Modificarea Legii educaţiei naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent şi să conducă la creşterea calităţii actului de instrucţie şi educaţie, dar şi la creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor. Principalele modificări care se impun sunt:    
 - Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I;      
- Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale;      - Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic;      
-   Reintroducerea sporului de doctorat;       
- Posibilitatea pensionării anticipate, cu cel puţin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;    
- Acordarea gradaţiei de merit şi pentru personalul didactic auxiliar;      
-  Introducerea posibilităţii dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanţare de la bugetul de stat;  
• Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanţi să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcţiei didactice şi cel minim să fie de 2:1. Aceasta este singura soluţie pentru ca meseria de dascăl să devină motivantă şi tinerii performanţi să fie atraşi către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariaţi, le permit un trai sub limita de subzistenţă;  
• Depolitizarea învăţământului în sensul că, în dobândirea funcţiei de director al unităţii de învăţământ, rolul determinant să revină colectivului unităţii şi nu factorilor politici;  
• Regândirea  programelor şcolare şi a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă şi nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoştinţele dobândite, pentru a face faţă cerinţelor în schimbare şi competiţiei de pe piaţa forţei de muncă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu